Sunday, April 24, 2005

verwarrende spelfout in kwaliteitskrant

Vrouw peiler katholieke kerk in Nederland
NRC/Handelsblad zaterdag 23-april

5 comments:

Anonymous Ronald. said...

Dat doet ze toch ook? Dip-sticking.

1:13 PM, April 24, 2005  
Blogger kee said...

zeker dronken...?

10:29 PM, April 24, 2005  
Anonymous Ronald said...

Moi?

8:20 PM, April 25, 2005  
Blogger kee said...

dtp-sticking?
opzoeken in een woordenboek!

9:15 PM, April 26, 2005  
Blogger kee said...

hey Ronald,
wat is dit voor omslachtige manier van communiceren?
Ik ben je email kwijt...
(nog dank voor de Support)

1:16 PM, May 02, 2005  

Post a Comment

< Home

© copyright by keesz 2005. All rights reserved. Contact me before republishing.