Wednesday, April 20, 2005

Sociale Zaken?

Geachte heer van der Drift,

Dank voor uw vlotte antwoord op mijn protest;
helaas kan ik uw redenering niet volgen, want u gebruikt termen in een andere betekenis dan zij voor de betrokkenen hebben!
Nu dan is vastgesteld dat de hoogte van het uit arbeid verkregen inkomen niet van belang is, blijft over het argument van hetArbeidsmarktperspektief.
Met nadruk wijs ik u erop dat het juist de Sociale Dienst - n conjunctie met CWI- is geweest, die mijn Arbeidsmarktperspektief op nul hebben gesteld, al jaren geleden (1996?) De Sociale Dienst noemt dit Categorie D, en het (voormalige) Arbeidsbureau noemt het Fase 4 (over Integratie gesproken).
Dit is dan ook de reden waarom ik jarenlang zonder enige 'moeite' (relatief) een VDG uitkering ontving, en wel meestal rond de eerste weken van januari!
Nu noemt u (Van Hoof), ook in discussie met de Tweede Kamer, de langdurigheidstoeslag een "bonus op langdurig verblijf in de Bijstand",
2 opmerkingen:
- het begrip 'bonus' suggereert dat De Bijstand voldoende zou zijn om een normaal leven te leiden, wat geenszins het geval is!! Godbeter't!
- het gaat volledig voorbij aan het feit dat ik 4 (VIER) jaar lang heb moeten zeuren om een of ander re-integraie-trajekt bij zowel Sociale Dienst als CWI, wat erin resulteerde dat ik na 2 (TWEE) jaar lullen met een maatschappelijk werkster (gelieerd aan de Sociale Werkplaats) een baantje kreeg aangeboden als vrijwilliger bij de Kringloopwinkel!!
KASSA!

Tot slot gebruikt u ook het begrip 'armoedeval' op een volkomen foute, verpolitizeerde, hufterige manier, die op geen enkele manier overeenkomt metde werkelijkheid!

Ik zal u uitleggen wat Armoedeval betekent! Dat betekent dat die Klote-Bijstand van jullie zo godvergeten afknijperig is dat je de hele godganse dag bezig bent met OVERLEVEN, en DUS nooit meer toekomt aan Jezelf Otwikkelen, je kansen uitbreiden, je netwerk uitbreiden (ik kan niet eensmet de trein naar Amsterdam lullo's!) en je DUS niet eens een hele maand ZOU KUNNEN werken, omdat je dan 3 weken totaal zonder geld zit en op een lege maag zonder treinkaartjes naar een eventuele werkgever zou moeten gaan, die dan denkt: "Nou wat hiermee aan dehand is" ....niet wetende dat die persoon gewoon door de Armoedeval (lees jarenlange Bijstand) KAPOT gemaakt is!
DAT en niets anders is de ARMOEDE-VAL meneer de excellentie!

NOTA BENE:Mijn enige schuldeiser is de Sociale Dienst zelf!
RaRaRa

0 comments:

Post a Comment

< Home

© copyright by keesz 2005. All rights reserved. Contact me before republishing.