Wednesday, April 13, 2005

automated reply (don't answer)

Geachte heer,mevrouw,

Uw e-mailbericht is in goede orde ontvangen. Wij doen ons best u zospoedig mogelijk een antwoord te sturen. Momenteel bedraagt de beantwoordingstermijn ongeveer 15 werkdagen.

Met vriendelijke groet,

J. den Brok - Publieksinformatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

-----Oorspronkelijk bericht-----Van: *Webmaster (webmaster@minszw.nl)
Verzonden: woensdag 13 april 2005 13:31
Aan: INFO (info@minszw.nl)
Onderwerp: Van Hoof! De gemeente stuurt me naar de staatssecretaris

0 comments:

Post a Comment

< Home

© copyright by keesz 2005. All rights reserved. Contact me before republishing.