Wednesday, April 13, 2005

Aan Van Hoof: De gemeente stuurt me naar de staatssecretaris

"Ernstig protest:
Al 4 jaar hebben jullie de VDG (Vergoeding Duurzame Gebruiksgoederen) afgepakt, terwijl de Bijstand NOOIT de inflatie bijhoudt, al 10 jaar niet, en dus koopkracht doorlopend achteruit holt.

Nu heeft de gemeente mijn Langdurigheidstoeslag AFGEWEZEN, omdat ik in het jaar 2000 zegge en schrijven vijf dagen gewerkt heb,
waarvoor ik diverse kosten heb moeten maken, printersupplies, telefoonkosten, e.d.
- waarvoor ik aangeslagen ben voor Inkomstenbelasting, EN
- waarvoor ik allang gekort ben op mijn Bijstand;
Denkt u dan dat ik aan VIJF dagen minimumllon werk nog wat overhield, IN het jaar 2000 !!!
Als ik bij de Gemeente Bezwaar aanteken, sturen ze mij door naar "Den Haag" [dat zijn jullie] ,en jullie schrijven doodleuk op jullie website dat jullie niet over Individuele gevallen GAAN,
en als ik naar de Bestuursrechter ga, dan verwijst die mij terug naar de Gemeente!

NOTA BENE:Ik ben zelf degene geweest die 3 jaar lang om RE-integratie heeft moeten zeuren, om na 2 jaar ...etc"

(maximum aantal woorden)

0 comments:

Post a Comment

< Home

© copyright by keesz 2005. All rights reserved. Contact me before republishing.