Thursday, March 24, 2005

von connect

"Cin, ik word hier goed gekend! Toch grappig dat niemand -behalve medeborder Kee-op dat eerste deel reageert [en gelukkig maar ]Wil dat gedoe alleen maar even lozen, en meer niet"

0 comments:

Post a Comment

< Home

© copyright by keesz 2005. All rights reserved. Contact me before republishing.