Thursday, March 17, 2005

esoteria 1

P.D. Ouspensky over Gurdjieff

"Ja," zei G. "Men kan veel vinden door te lezen. Neem bijvoorbeeld uzelf:
u zoudt reeds heel veel kunnen weten, indien u wist hoe u lezen moest. Ik bedoel dat u, indien u alles had begrepen wat u in uw leven hebt gelezen, reeds zoudt weten wat u nu zoekt. Indien u alles begreep wat u in uw eigen boek hebt geschreven - hoe heet het ook alweer?" [hij maakte iets volkomen onmogelijks van de woorden 'Tertium Organum'] "zou ik me voor u neerbuigen en u vragen mij te onderrichten. Maar u begrijpt noch wat u leest, noch wat u schrijft. U begrijpt zelfs iet wat het woord 'begrijpen' betekent."

[G.J. Gurdjieff tegen P.D. Ouspensky in 1915,
quoted by P.D.O.]

0 comments:

Post a Comment

< Home

© copyright by keesz 2005. All rights reserved. Contact me before republishing.