Thursday, March 31, 2005

smoking microsoft drugs

today i feel like smoking only...

I have to update Acrobat (from 4.0 to 7.0), but you need fucking XP for that, so there goes another fine job.

Yesterday i visited a guy's blog which was called "the most influential corporate blog in the industry" - ya no kidding, A guy called Scobble,
No I'm not going to link to him, because he has already some 4500 incoming links .... according to technorati.com, some thing i have to dig deeper in.
I've been reading some stuff about SEO (you better look that Up! :))
and it's freaky business, especially now ALL the big companies are implementing Auto-Link technology in their BROWSERS, if you're still using one!

Now, this boy Scobble, he has a nice job in the high regions of this microsoft church,
function title: Identity Evangelist, no kidding!
And on the front page of his blog are 3 articles:
-he quotes a Wall Street Journal report
-he complains about low standards of education in California (who didnt know that for 3 years?), just polishing up his identity as a father...
-and he tells us he had a lot of nice "chats" (quoting) with interesting people! About which he tells us No-Thing... probably still have to be transcripted by his secretary.... Djeez what a blog;
his only blog-stock-value (see on the right side) is determined by Incoming Links!

Now this could be true for the microsoft company as a whole!
Think about that for a day.

I'm waiting for my social consultant to call back.
Jacqueline, she calls me! Back! Now that's Service!

Saturday, March 26, 2005

Urbi et Orbi

Ik ben in de stad... even het ziekenhuis uitgevlucht
het is ECHT niet normaal meer deze maatschappij SUCKS

waarschijnlijk weer zo'n heringetreed wijf van Protestantse afkomst of Gereformeerd godbeter't....
Dan had ik al twijfels toen ik ging klagen over de buren!
en dat kreng Helga ...ja hoe heet het!
Ging meteen even controleren dat er nog 1500 EURO openstaat van zes jaar geleden!

Stuurt even vlak voor Pasen een ontruiming!
KLOTENWIJVEN!

het is jammer dat ik geen scanner heb!
Dan had je kunnen zien, ze dreigen met het Leger des Heils!
Stelletje Idioten!

Helemaal gestoord! 1543 EURo van ZES jaar geleden!
Ze moeten ophouden!
Want ik ga hier echt OVERLAST veroorzaken!
Zoals ze beweren, maar wat niet waar is!
Binghamton!

DRIE DAGEN Waanzinnig KWAAD...Uncontrolable rage!
Omdat het IDIOTEN zijn, Sociall demcraten!
Fuck Liberals!
Mij mijn Huis uitzetten....
Ik woon hier dank zij De KKorte

die zappa freak, zei dat ik hier 20 jaar kon blijven!
GODVERDOMME
nu ontruimingsbevel a 1543 EURO per 14 dagen,,,,

KUT KLOTE GEMEENTE SAENWOON,
SAMENWONEN FUCK THEM!

godvergeten Saenstad!
Corporatie!!!!

IK
Heb
Geklaagd over Overlast en nu gaan ze MIJ kloten wegens een rekening van 1999
die IEDEREEN vergeten was, maar HELGA die denkt dat ze SaenWOON kan vooruit helpen, die trut!
En mijn hele Positive value GONE!

FUCK

reclame voor schaken ... ?

Sport

'Welcome Bobby!!!'

IJsland liep vannacht uit voor Bobby Fischer, die na gevangenschap in Japan in zijn nieuwe vaderland arriveerde. De schaaklegende is thuis.

(Door onze redacteur Rob Schoof )

Hele artikel>
NRC/Handelsblad

Friday, March 25, 2005


bushokje

Never... (bloggerdestroy nr 6)

NEVER
log when you drunken
!

awards

IBG en Assen: beste websites

Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 24 MAART.
De Informatie Beheer Groep, verantwoordelijk voor de studiefinanciering, en de gemeente Assen hadden het afgelopen jaar de beste overheidspagina's op internet.
Beide organisaties ontvingen vandaag een zogeheten Webwijzer Award. Dat is een jaarlijkse prijs voor de overheidsinstelling die zich digitaal in positieve zin onderscheidt. De organisatie http://www.burger.overheid.nl/ reikte de prijs, 10.000 euro te besteden aan de website, dit jaar voor de zevende keer uit.
De Informatie Beheer Groep (IBG) kreeg de onderscheiding van de vakjury onder meer omdat het studenten op een 'klantvriendelijke en efficiënte wijze' de regie geeft over en inschakelt bij contacten met de organisatie. Iedere student kan een persoonlijke webpagina maken - 'Mijn IB-groep' - om zijn studiefinanciering te regelen.
De gemeente Assen ontving de publieksprijs onder meer wegens de ruime mogelijkheden om te reageren op gemeentelijke plannen. Daarnaast kunnen inwoners van Assen op de site snel nagaan of ze in aanmerking komen voor gemeentelijke voorzieningen.
Burger@overheid vindt dat websites inmiddels een volwassen communicatiemiddel vormen. Sinds twee jaar hebben alle overheidsorganisaties een site en de kwaliteit daarvan neemt toe, aldus de organisatie. Burgers verwachten wel meer. Interactie staat bij veel overheden nog in de kinderschoenen.
Deze week reikte Burger@overheid ook de prijs uit voor de slechtste overheidssite van het afgelopen jaar. Deze 'eer' ging naar TweedeKamer.nl, omdat die 'teleurstelt bij het verkleinen van de kloof tussen burger en overheid'.

(NRC/Handelsblad)

Thursday, March 24, 2005

von connect

"Cin, ik word hier goed gekend! Toch grappig dat niemand -behalve medeborder Kee-op dat eerste deel reageert [en gelukkig maar ]Wil dat gedoe alleen maar even lozen, en meer niet"

mood changes

I'm not talking about Borderliners in general; but I'm talking about ME.
I can not think more than 24 hours ahead. When my money stops, read consumption stops, then also Life itself Ends. There's only one thing left. Getting angry as hell, and putting every possible person Under Pressure! Not that that helps much - most of the time- but it happens always.

Today my money came, and suddenly Spring starts. Suddenly I see the blue sky winking, HEY Kees you're alive and Kicking!

And I applied for a JOB - yeah a real cute one...
Have to do some testcase today... so thumb for me!

and some nice guy gave me $1250 blog shares for free! See BLOGSHARES

now playing: Heavenly Bank Account
what a coincidence!

Wednesday, March 23, 2005

account statistics 8

see account statistics 7

borderlog

Wat E-Von daar schreef op 21 maart (deel 1) is uit m'n hart gegrepen. Typisch Borderline behaviour: zelf zorgen ze ervoor dat alles op 't randje is, bijna het huis uitgezet, bijna doodgezopen, bijna de buurman in elkaar geslagen, toch weer m'n consulente van SZ uitgescholden...(mmm belde wel terug! Krijg 115 euro SOciale Kontakten! BOEH!)
Zo gaat het nou al jaaaren;
Ik vond een brief (aan niemand en aan iedereen) uit 1998 getiteld "Kut-land!" en verdomd, het was of ik het gisteren geschreven had! Precies hetzelfde gevoel:
Alles gaat naar de kloten! En toch blijf je in leven, als je dit tenminste Leven wil noemen! Ikke niet!
Altijd leggen alle Instanties de Schuld (debt!) bij jou!, de borderliner, en nooit zal je dat accepteren. Ze noemen het dan 'verantwoordelijkheid', maar dat accepteer ik helemaal niet, want dat is -zoals ik 7 jaar geleden al schreef- iemand in het diepe van het zwembad gooien, en als ie dan verzuipt, van de kant af roepen: "Eigen schuld! Je had zwemmen kunnen leren!"

En:
het allerergste van dit hele ziektebeeld is Ontkenning. Iedereen weet dat borderliners gemiddeld ongeveer 25 punten hogere IQ's hebben dan de gemiddelde student,
en dan gaat de maatschappij - lees instanties- zeggen dat je totaal bent afgeschreven; niks mee te beginnen, onbehandelbaar, uitschot, a-sociaal etcetera.
Denial!
Ik kots van dat soort ideeen.

Deze BLOG is onder andere daarvoor opgericht, om dat flink duidelijk te maken. Totdat ik met alles kap. Toedeledokie!

Vandaag: 1 broodje hagelslag en 6 koppen koffie, plus 5 paracetamolletjes... dan slaap ik wel een uurtje...

sociaal-democraten zijn would-be liberals

De domheid van het Nederlandse kiezersvolk kan recht evenredig worden afgelezen aan de populariteit van Woutertje Bos.
Alles, maar dan ook Alles wat die man zegt, is voorbereiding op de komende verkiezingen. Alles voorzichtig in het midden houden, niet teveel het cda afvallen, vv te vriend houden... want ja, je zult toch met 1 van de twee in zee moeten.
Het wordt tijd dat ze de PvdA omdopen in Middenstandspartij, en dan moeten ze Doekla Terpstra als leider aanstellen (ook gereformeerd!) - ik voorspel 40 zetels.

Noem mij nou eens EEN (1) PvdA-er die jij zou willen zien als Minister van Sociale Zaken? He? Kun je niet op een naam komen? Ja, dat dacht ik al. Want niemand in die partij mag zijn/haar bek opendoen, partijdiscipline heet dat in Haags jargon. Ze HEBBEN ook niemand meer die Sociaal is. Al niet meer sinds KOK minister van Financien was!

Ik heb ze allemaal uitgekotst: Melkert, nu ook uitgekotst door de Partij, Klaas de Vries, Regent eerste klas, wat een onwijze Sociaal democraat zeg!, Kok, die leugenaar,
Twaalf jaar lang hebben ze de samenleving liberaal gemaakt, dat wil zeggen:
vergeet de onderkant, richt je op Het Midden! Bijstand is SINDS KOK niet meer geindexeerd (inflatie-correctie), en nu klagen de middenstanders en -inkomens, dat ze niet meer 3 x per jaar op vakantie kunnen, dus gaat Bos daar iets aan doen! 200 euro per jaar teruggeven! Aan Jantje Modaal! An me Hoela!
Die vuile NEP-socialisten hebben dit jaar al 450 (Bijz. Bijstand) + 115 (Sociale aktiviteiten) = 565 euro afgepakt! Zaanstad heeft al 60 jaar Sociaal democratische 'bestuurderen' en je ziet het overal om je heen! NEO-Liberals zijn het!
Alles wat een klein beetje SOCIAAL was, is afgebroken!

Als het stemrecht voor vrouwen zou worden afgeschaft, zou Woutertje Bos nog maar 3 zetels overhouden... Want ja, dat lekkere kontje....

de Heilige geest van De Geus

Ik heb toch al heel wat hufters meegemaakt op Sociale Zaken, maar zo'n gereformeerde galbak als Arendje De Geus, is echt godgeklaagd!
In een gesprek - vorige week vrijdag- op VPRO radio, vroeg dat ventje, ik dacht Jochem,
Zeg meneer De Geus, ik las in een interview met het Nederlands Dagblad (krant voor streng gereformeerd nederland) dat uw handelen geleid wordt door 'De Heilige Geest'. Maar denkt u nou dat bijvoorbeeld mevrouw Jongerius (nieuwe FNV voorzitter) niet ook geleid wordt door zoiets....? (onderbroken)...
De Geus: " Nou, ehhhh....meneer Van Dijk.... ik denk niet dat het ehhh.... (pauze) de bedoeling is dat ik hier op de vpro radio uitgebreid met u ga spreken over mijn levensovertuiging.. dat was een interview...
Jochem: " Ja maar..."
De Geus: " Nee, ik heb dat in een bepaalde context gezegd... en ieder moet maar zijn eigen overtuiging.... bla bla..."
Wilde er absoluut niet op doorgaan!

Ik wil maar zeggen: die gereformeerden verschuilen zich te pas en te onpas achter allerlei 'Heilige' geschriften en Geesten, maar als putje bij paaltje komt, willen ze er niet met non-gereformeerden (huhn?) over praten - die snappen dat toch niet! De Heilige Geest is Exclusief voor gereformeerden! Is dat fundamentalistisch of niet???!

Nou, ik snap het WEL! Mijn vader zei het ongeveer elke week! Gereformeerden zijn NIET te vertrouwen! Waarom niet? Omdat je dat kunt HOREN, als je goed luistert, ze houden altijd iets achter, spreken nooit Rechtstreeks open en eerlijk, WANT ja de Heilige Geest zit erachter.
Zulke figuren als De Geus, Balkenende en Jopie Wijn (financien) spreken altijd met dubbele tong, je ziet ze iets anders denken dan ze zeggen! LEUGENAARS zijn het.
Onder het MOM van Christelijk, breken ze alles af wat in dit godvergeten land nog een klein beetje christelijk (lees Sociaal, indien christeliujk met kleine 'c') WAS.

(zie ook: sociaal-democraten zijn would-be liberals)

Tuesday, March 22, 2005

ik ben tegen de burgemeester,

en ik ben tegen minister De Graaff

Google Adds Non-Sense

As you may have noticed,
Google thinks they found Columbus' Egg. They have this new affiliate program Google AdSense, which promises sensible advertising on your website, by reading the content with a robot. (Microsoft calls this 'auto-link technology')

If 'even' guys like WebProNews promote this, I decided to try it for a week or 2.

Now go to Sitemeter and watch their AD's (by Gooooogle), it's all about hit counters and site statistics. Now does this make SENSE?

If I write in my blog that I am translating for one day, I get 4 ad's on my blog from competitors translators, and translation agencies... (Do they PAY Google for this NON-sense???)

Furthermore:
* there are NO grafix ad's - although promised
(They said "due to start-up lack of advertisers...huh!)
* A pakistani ISP ad, turns out to be a sex-dating site for minors!
(when blocking this URL, yes they added that option! GREAT, but it keeps coming back:
also due to lack of other, normal advertisers?
* text size is non-adjustable, so it looks very unprofessional (ANTI-webdesign)

This whole WebProNews newsletter is probably an advertising vehicle for Google;
I've written them this criticism, but then they are not home.

Gonna look further in this;
later more...

Sunday, March 20, 2005

niks te vreten! (a.s. 7)

58.80.23.116 PRIVEREKENING K VAN TIL -299,03 EUR

Moby bit the big one

Now you see what happens to you when you become a veganist! (or vegan);
You get all weakened up and lose all selfesteem (also known as pride).

All Moby songs from his last two cd's are being or have been used for COMMERCIALS, especially Porcelain,

Now this doesnt surprise me, I tell you, all his next cd-songs will ONLY be used for commercials!

I suggest he eat some steaks with BEER and starts ROCKING again!

"David Bowie my big example" (M. on radio 1)
DONT LET ME LAUGH! HAHAHA!

(new single will be removed soon, due to lack of server space)

Saturday, March 19, 2005

Google finally FOUND me!

Good search engine, they crawled me...

kee's debtlog (English)... Type in Google in search box: 'keesz' en je krijgt een boel Hongaarse websitesen 1 'comment' van mij op geenstijl.nl Geef mij maar Von was Here! ...keesz.blogspot.com/ - 61k - 17 maart 2005 - In cache - Gelijkwaardige pagina's

account statistics. 6

rekeningnummer soort tenaamstelling saldo/waarde

betaalrekeningen
58.80.23.116 PRIVEREKENING K VAN TIL -293,03 EUR

Hard Leers goes Soft

Unbelievable!!
For the first time in history a christan-democrat prominent politician has pleaded for Legelization of Soft Drugs. Gert Leers, the mayor of Maastricht (Limburg), of all people. The guy who rolled up 100's of weed-plantages in Gypsy camp (Vinkenslag) on the border of his -so beloved- city. The discussion is a bit blurry, because HE (Leers) wants to USE this argument [i.e. that legalization will lead to regulation] to solve HIS Borderline problems, so called drugs-tourism. He KNOWS he won't get this through EU.

Peculiar; in the same interview he proclaimed that the use of soft drugs OFTEN leads to the use of hard drugs (not specified). This is already scientifically proven wrong, since the early 70's, when the Stones released Brown Sugar...

Oh by the way, this Leers was Mayor of the Year 2004, just because his zero-tolerance approach to coffeeshops!

Now, is this country confused or not?
(vote via [comments] button)

Friday, March 18, 2005

Yahoo sucks too! - and UPC also!

I finally found the reason why my audio not working:

If you've already created an index page, and you're still receiving the "Page Not Available" page, your page may have been suspended for violation of our Terms of Service, if any of the following statements are true:
* Pulling files from your GeoCities account to a location outside of Yahoo! GeoCities, such as auction sites, message boards, and other web sites.
* Using GeoCities for the sole purpose of storing files
Goddamnit and f*ck Chello (UPC) too!
They boast about UNlimited data-traffic, but that is not STORAGE
a web-page cannot exceed 10Mb, so that's 3 mp3's FOLKS
So I can only have you listen to the So So new Moby single,
that's shit;

Gonna have to try this

BeelzebubG.J. Gurdjieff

Thursday, March 17, 2005

reading & writing

(esoteria 1 - English version)

"Yes," said G. "One could find a lot by reading. Take yourself, for instance:
You could already know a whole lot, if you knew how to read. I mean, if you had understood everything you have read in your life, you already would know what you are looking for now. If you understood everything you wrote in your own book - what was it called again?" - [he made something completely incomprehensible of 'Tertium Organum'] "I would kneel down for you and ask you to teach me. But, you do not understand what you read, neither what you write. You do not even understand what the word 'understanding' means.

esoteria 1

P.D. Ouspensky over Gurdjieff

"Ja," zei G. "Men kan veel vinden door te lezen. Neem bijvoorbeeld uzelf:
u zoudt reeds heel veel kunnen weten, indien u wist hoe u lezen moest. Ik bedoel dat u, indien u alles had begrepen wat u in uw leven hebt gelezen, reeds zoudt weten wat u nu zoekt. Indien u alles begreep wat u in uw eigen boek hebt geschreven - hoe heet het ook alweer?" [hij maakte iets volkomen onmogelijks van de woorden 'Tertium Organum'] "zou ik me voor u neerbuigen en u vragen mij te onderrichten. Maar u begrijpt noch wat u leest, noch wat u schrijft. U begrijpt zelfs iet wat het woord 'begrijpen' betekent."

[G.J. Gurdjieff tegen P.D. Ouspensky in 1915,
quoted by P.D.O.]

Reimbursement (account statistics 5)

17 empty beerbottles = € 1.70

Monday, March 14, 2005

ik ben tegen 2-partijen stelsel

het is juist een van de charmes van ons politieke stelsel dat wij zulke fanaten als Wilders een kans gunnen, zonder hen was onze LOKALE politiek al verworden tot dorre technocraten als Bos (hmmm) en Zalm (brrr)

Ik ben opgevoed met Boer Koekkoek:

die met 2 handen in zijn zakken naar het spreekgestoelte kwam lopen en er met 2 handen in zijn zakken bleef staan, en de historische worden sprak:
"Dja ik zie hier allerlei parlementriers met dikke papieren koen aanhollen over het Binn'nhof... maar beste mensen ik heb geen servetje nodig om deze kernwapens WAANZIN te vinden!
Ieder normaal denkeend mens (tegen Lubbers wa dat toen) wil dit noch in z'n tuin, noch in z'n achtertuin hebb'n.... Dank u voor de spreektijd,
en met zijn handen in zijn zakken (ALS EEN BOER) liep hij weer weg...

dat soort (....) mensen zijn zeldzaam en HOREN in de Nederlandse plitiek,

en daarom ben ik tegen een 2 partijen stelsel.

daar wordt ook te vaak over geluld.

account statistics 4

30 euro tot 24 maart!
Pokkegemeente heeft een nieuw bereikbaarheidsbeleid,
godsamme, 0.10 euro p/MINUUT wachten op je eigen consulente!
(see below)

Sunday, March 13, 2005

tips

How To Destroy Your Blog
By Wayne Hurlbert

There are several ways that you can destroy your own blog. It might be a slow and gradual demise; or perhaps sudden and decisive.

1. Become boring. Talk about yourself, and nothing else, in the most tedious way possible. Leave no detail unturned.
2. Post rarely. Let entire glacial epochs pass between those posts about your choice of socks.
3. Never link to any other blogs. After all, none of them have cool socks like yours, to keep their feet toasty warm, during those chilly ice ages.
4. Have no comments available on your blog. Why let anyone discuss socks and glaciers when you do it so much better, if somewhat less frequently. Anyway, who's counting?
5. Don't comment on any other blogs. They will be extinct after the thaw, and will have worn out their socks by then anyway.
Read full article

About the Author:
Wayne Hurlbert provides insigtful information about marketing, promotions, search engine optimization and public relations for websites and business blogs on the popular Blog Business World.

USA is not a democracy

I'm really sorry guys and gals,
but I've read a lot in my life, even though I sold a lot of books
I can memorize a lot of it,
and after reading Plato (4 times) I found that United Stes is not a Democracy!
although they SEEM to promote it everywhere on the world,

they have these Libraries of what BOOKS say about what Democracy would be,
BUT they have not one single Idea how to implement that... in their society...

so what do they do?

they conquer the world, as if they were aliens...

Xompare Micro-soft!
tomorrow I'll publish some stuff from 1995 when I said this first...

If I can find it
Probably in the PC at the backdoor... moving to TOTAL WASTELAND,

You never know what happens with your OLD hard disk...
^_____^
happy sunday!

Saturday, March 12, 2005


Ich hab im plattgefickt!!

plattgefickt!

Te gek!
Ellen ten Damme
gaat meedoen met het Duitse songfestival; vanavond ARD1.
Met een speciaal voor haar geschreven nummer (door Udo Lindenberg) tegen Bush en de oorlog in irak en in het algemeen. Ze heeft alleen een kleine correctie in de tekst moeten toestaan, gefickt werd geliebt, anders kon het niet door de CenZur!
Schitterend nummer, gaat dat zien!
Sie hat die man total plattgefickt,
zodat ie niet meekan naar de oorlog. Kloten-Krieg!
Ha!

web pro news

I'm not a Pro, but I like the news:

The Globalization Of English.
(By Neville Hobson )

Newsweek has an excellent feature article in the 7 March issue (this week) of its international edition on how the English language is evolving and changing the way we communicate. The article says "non-native English-speakers" worldwide now outnumber native ones 3 to 1. In Asia alone, Newsweek says, the number of English users has topped 350 million - roughly the combined populations of the United States, the UK and Canada.
There are more Chinese children studying English - about 100 million - than there are Britons (that's nearly twice as many).
What's especially interesting about Newsweek's article is that it analyses the different ways in which English as a means of communication is evolving, developing into literally separate languages, yet which are still understandable by those who speak any version of English.

Choice excerpt:
"The new English-speakers aren't just passively absorbing the language-they're shaping it. New Englishes are mushrooming the globe over, ranging from "Englog," the Tagalog-infused English spoken in the Philippines, to "Japlish," the cryptic English poetry beloved of Japanese copywriters ("Your health and loveliness is our best wish," reads a candy wrapper. "Give us a chance to realize it"), to "Hinglish," the mix of Hindi and English that now crops up everywhere from fast-food ads to South Asian college campuses. "Hungry kya?" ("Are you hungry?"), queried a recent Indian ad for Domino's pizza. [...]"

All languages are works in progress. But English's globalization, unprecedented in the history of languages, will revolutionize it in ways we can only begin to imagine. In the future, suggests [English-language expert David Crystal], there could be a tri-English world, one in which you could speak a local English-based dialect at home, a national variety at work or school, and international Standard English to talk to foreigners. With native speakers a shrinking minority of the world's Anglophones, there's a growing sense that students should stop trying to emulate Brighton or Boston English, and embrace their own local versions. Researchers are starting to study non-native speakers' "mistakes" - "She look very sad," for example - as structured grammars. In a generation's time, teachers might no longer be correcting students for saying "a book who" or "a person which."
[...]

[...]

Technology also plays a huge role in English's global triumph. Eighty percent of the electronically stored information in the world is in English; 66 percent of the world's scientists read in it, according to the British Council. "It's very important to learn English because [computer] books are only in English," says Umberto Duirte, an Uruguayan IT student learning English in London. New technologies are helping people pick up the language, too: Chinese and Japanese students can get English-usage tips on their mobile phones. English-language teachers point to the rise of Microsoft English, where computer users are drafting letters advised by the Windows spell check and pop-up style guides.
(Clarity point: I added all the links in the italicised text above; none are in the original Newsweek text. Hobson)

This lengthy article is well worth reading for a keen insight into how much the English language is still evolving and how much you have to lose by not recognizing this reality. It's also a great reminder to communicators - especially those who work in organizations doing business internationally - that when communicating in English, it's becoming more likely, if not probable, that a significant and increasing proportion of your audience will speak a different English than you do. People who no longer can patronizingly be described as "non-native English speakers" - they are creating their own versions of English.

whole article here [klik]

Friday, March 11, 2005


Post This stupid BOT!

Thursday, March 10, 2005

fuck Microsoft

I'll be able to post this LATER
I suppose,
Photo will follow,
I HOPE ...

Microzoft sucks SO much that they even can't use Copy<> Paste from email to BLOG; so STUPID, SO DUMB for the world!
SO AMERICAN

It's not Micro and it's not Soft!

Picture wont show up, because it's GIF... and that was invented one of those days
for Universal Picturing,
But MS screwed it up!

TIFF scale was even better... BUT Micrsoft did NEVER do anything to make that standard,
all they do is advertising via MSN [DO NOT USE MSN!]
SUCK them!

This is gonna be a ANTI-Microsoft site soon!
If they go on like this!

Fuck Bill Gates too!
He is a son of a Bitch and Never did it right!
From the Beginning!
With his Bill Gates Foundation, yah even NERO did some good works!
To cover up for the rest!

U can see Proof of their UNability to even Copy - Paste from their OWN Email client... in my 20 euro literature post... This way Microsoft Fux Literature too!
Because they dont KNOW how to COPY-Paste!

sore souls who work there... Under that discipline
(if you ever saw that 'sick' promotion movie of Gates' successor, then u know what I'm talking about... footage follows)

I think blogger.com has already put me on a lower bandwidth... Everything sucking slow...

i must get Google hits - with these titles...!
^______}___^

20 euro world literature

today my house seems new.. With Mariska together I can finally clean up -after 15 years! (she is Cleaned Up by Nature!) (Natural girl)

I've sold old books today , some 40 books for 20 euro, I know this guymarried with a Chinese woman... weird Librarian type guy, well, nice to talkwith about Books, he knows all the names!

name dropping
Some sentiment .. because I bought some of them in my young years and neverwanted to part from them... like from the best Dutch writer ever...W.F.Hermans, look that up if it exist in Italian Im sure,, book is called:"I'm Always Right"
He got sued for the court from that book, because of accusing the Catholics!
of collaboration in the war! Which was NOT DONE in the 60's [I mean writing about that subject] A political book thus...
And Complete works of Kafka,
Complete works of F. Pessoa, Portuguese poet, SO nihilistic! Sominimallistic! Beautifully translated, it was a double language edition,both Dutch and Portuguese,
The Whole Ullyses from Joyce.... FAT Good book
Some old weird Dutch writers you would't know, we call them the Eighteners,
like they were all starting to write since 1880, great literature, called Naturalism...
Emants' GotenDammerung! ('Godenschemering) Beautiful!
And even a book that still can make me sad, Willem Mertens' Levensspiegel (A difficult to translate word, but like the mirror of your life) by J.J. van Oudshoorn (pseudo)
I read that much tooooo young...Remained melancholical for years after that! One of the most saddening books I ever read...And Rayuela from Cortazar, what a work that was to read that, but fun!
And there was one other book I could part from with pain: God's Fool, by Maarten Maartens (pseudo-name) also from the late 1880's
...about a deaf dumb and blind boy , I sure have told you before, but you forgat anyway, so...:)one of the ALSO best books I ever read...
Hmmm, maybe I can use this text for my Blog... have you heard about blogging already? A lot of borderliners do it, because you can really Publish something and at the same time, pretend as if you were just writing to your best friend, I wished you'd visit my logbook more, and it's free to put comments on it :) even when you depressed and need a hug!
There will come a day, when all people in the world communicate viaaudioblogging in their heads,and they listen at 7 radiosstations and watch 8 tv channels at the sametime...

Wednesday, March 09, 2005

geen stijl haar

De prijs voor de 'best-geschreven' Nederlandstalige weblog 2004 ging naar geenstijl.nl [klik niet]
Maar dat komt alleen maar omdat 1. ik nog niet begonnen was, en
2. omdat alle "oude media" elkaar nog steeds na-wauwelen.

Een paar artikeltjes in NRC - wauwelt BBC na- en de Volkskrant neemt het over, je hoort het op radio 1 - wauwelt iedereen na- en plotseling zijn blog HET nieuwe medium - ook qua opinievorming!

Dan moet je eens gaan kijken op zulke na-wauwel-sites en meet het CHAT-gehalte van dergelijke door reclame en andere onzin gespekte E-zines...
Als ik op elke 'post' 139 reakties kreeg zou ik me ook geen raad weten,
maar kijk eens hoeveel CONTENT er in die 139 reakties zit, het zijn vaak ultra-rechtse of ongenuanceerd linkse uithalen naar elkaar en dan in monosyllabische, chat-verkorte elkaar uitschelden zinnetjes.

Inhoud ho maar.

Type in Google in search box: 'keesz' en je krijgt een boel Hongaarse websites en 1 'comment' van mij op geenstijl.nl

Geef mij maar Von was Here!

support

Hi there,
On occasion, the side-bar will shift when the content contained within theside-menu or a post extends the column beyond its designated width. Werecommend reviewing the content in both columns to identify items that maybe causing column expansion. In most cases, long links and wide images arethe cause of the problem.

Sincerely,Blogger Support

Sunday, March 06, 2005too much snow for my conifer

Thursday, March 03, 2005

in memoriam Rinus Michels

steunt allen de Johan Cruijff Foundation, want die doet echt goed werk;

Even over Michels, het was een rare drabber, maar mijn vader was echt dol op hem, Volgens mij nam hij een voorbeeld aan hem;
Mijn vader was vaak te onrustig om een hele voetbal wedstrijd te kijken, AL presenteerde hij zich altijd als een enorme Ajax fan... ONZIN, voetbal vond hij maar dom, maar als Michels op TV kwam, dan pakte hij (pa) zijn borreltje en kwam hij bij de TV zitten!
Dat MOEST hij horen!
Wat Der General zu zagen hatte!
Om de Mof te verslaan hadden we Rinus Nodig!
Helas,!
dankzij Freek de Jonge mislukt in Argentinie!
Toen ben ik gestopt met voetbal kijken!
1974

De HELE godganse dag op Radio 1 over RM, maar geen WOORD over Argentinie, GEEN Freek!
Wat een stelletje Oranje-gasten daar... Die Govert v Brakel moet nu echt met Pensioen...

Oprotten met dat hele elftal uit 1974
Michels FAALDE met de beste spelers ter wereld!
In Argentinie!

Oh toen hadden ze zeker net een adere coach?
Maar ja Ik volf het voetbal dan ok al 30 jaar niet meer, het is te Professioneel geworden,

Nu nog even Jan Mulder over Rinus Michels intypen en dan krijg ik vast 300,000 hits op mijn weblog!

HAHA!

My father was A Genaral Michels Adept!

and I knew why he liked him,
he had a funny way of Understatement speaking!

Het is toch jammer dat er geen Mannen van Gezag meer bestaan,
de enige generaals die ik op de radio hoor zijn B.D. Buiten Dienst,

Nou dat ben ik al jaren...!

Never a dull Moment
as a border...

Wednesday, March 02, 2005

bloggerz POST!

Geachte heer, mevrouw,

Bedankt voor uw e-mail. Wij hebben deze in goede staat ontvangen.
Binnen twee werkdagen laten we u weten wanneer uw bericht behandeld wordt.
Wij zullen deze specificatie naar ditzelfde e-mailadres versturen.

Met vriendelijke groet,

De Gemeente Zaanstad

EUR 0,10 per minuut voor 0900-2 352 352
Het gemeentelijke informatienummer kost vanaf 1 januari 2005 EUR 0,10 per minuut. Die tariefswijziging is nodig om het serviceniveau aan burgers op peil te houden.
Via 0900-2 352 352 worden iedere dag [aantal] burgers geholpen met informatie, afspraken of contact met de gemeente Zaanstad.
Naast ons informatienummer vindt u ook op www.zaanstad.nl veel nuttige informatie over uw gemeente.
------------------------------disclaimer-------------------------------

Wat is dit voor oplichterij?

Ik kan niet eens mijn consulent rechtstreeks bellen? 10 (TIEN) eurocent per minuut;
zijn jullie helemaal Verzalmd ofzo?
Denken jullie dat ik een beetje voor m'n LOL zit te bellen met SZ...

Vijf minuten wachten op doorverbinden = EU 0.50

't is echt godgeklaagd, onacceptabel, en smerig,

A-sociale klote-gemeente! Vanwege die Klote-Pvda-Senator wethouder, die van alles kan beslssen zonder jou! jaja

#16779

aquarius profile

Tuesday, March 01, 2005

Wat is BPD?

Uitspraken over BPS-patiënten
*
Ze zijn vaak opgewekt, grappig en brengen een feestje tot leven
*
BPS is als emotionele hemofilie (bloedstollingsstoornis), er is een gemis aan een stollingsmechanisme dat nodig is de emotionele uitbarstingen te temperen (Kriesman & Straus)
*
BP-patiënten zijn als patiënten met derdegraads verbranding over 90% van het lichaam. Zonder emotionele huid wordt de lichtste aanraking of beweging ervaren als ondraaglijke pijn (Linehan)
*
BPS is primair een medisch probleem dat nu behandeld kan worden (Heller)

Lees verder...

© copyright by keesz 2005. All rights reserved. Contact me before republishing.