Sunday, February 20, 2005

Local Mismanagement

Die fijne, gereformeerde cda homo staatssecretaris Wijn op de radio: "De minima zijn ontzien, nu de middeninkomens weer wat steunen."

De Gemeenten moeten echter ook bezuinigen: dus we schaffen de Extra Bijz. Bijstand af, we geven niemand een Langdurigheidstoeslag,
EN
we gaan de betalingsdatum vrolijk per maand 1 dag opschuiven, zodat de Minima elke maand weer een dag minder geld hebben,
DIENEINDE
het beatlen van de Februari-uitkering ook in de maand februari plaats te laten vinden.

Sorry, can't do this in English (Google-bot!)

Ik heb nog NOOIT zo'n hufter aan het woord gehoord als Joop Wijn.

Laat uw stem horen.

0 comments:

Post a Comment

< Home

© copyright by keesz 2005. All rights reserved. Contact me before republishing.